بهار ارجمند

امشب بهار ارجند مهمان کافه سوالی ها بود.

به گفته مژده لواسانی فردا علیرضا دبیر و یک ماینده مجلس مهمان

کافه سوال خواهند بود.

اینجا خانم لواسانی به بهار ارجمند گفت اومدم ازت بپرس حال برادر چطوره

(برزو ارجمند)دیدم باید بگم حال پدر  و عمو و پسرعمو و..چطوره.کلا خانواده

ارجمندها خوب هستند؟ بهار ارجمند به شدت خندید و گفت حال همگی خوب است.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ 0 نظر / 23 بازدید