کافه سوال در اوج
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

این شب ها شاهد برنامه ای بسیار خوب و با اجرایی

بسیار خوب تر از مژده لواسانی هستیم.

قاب کوچک جام جم با مژده لواسانی گفتگو کرد

http://archive.jahanesanat.com/pdf/1392/7/20/08.pdf